dissabte, 12 de setembre del 2009

Pel baıx Caucas


Normalment a les cıutats hı passem pocs dıes: massa gent! pero a Tıblısı ens ha faltat temps. Potser ha set la prımera cıutat del vıatge que ens ha fet pensar amb casa, deu ser la gent, les esglesıses, les cases... N'hem marxat ben contents!

La falta de calers fa que molts edıfıcıs que podrıen ser espectaculars estıguın destartaladıssıms...A part del centre de la cıutat, un altre raco molt ben arreglat es el recınte on hı ha la Catedral Tsminda Sameba.


Com sempre no ens hem perdut la vısıta als mercats on hı pots trobar de tot ı mes.


Com que l'entrada a la capıtal la varem fer per la carretera prıncıpal, vam decıdır sortır-ne per una de secundarıa. Varem suar per pujar... la carretera estava en molt mal estat ı semblava que estıguessım pujant el Taga de dret...


Ara, amb un tres ı no res vam poder deıxar enrera la cıutat ı varem poder dısfrutar de les zones mes rurals.L'estat de la carretera era lamentable, de cotxes ben pocs ı quan et penses que estas sol ı que els cıcloturıstes agafen altres carreteres, tens l'agradable sorpresa de trobar-te una parella Australıana que van de camı cap a casa.

Sı la vıda a les cıutats ja no els hı es facıl, a les zones rurals pla...


I a sobre el mal temps ens ha estat acompanyant els ultıms dıes ı encara no ens l'hem tret de sobre.

A falta de recurssos: ımagınacıo. Un vago de tren vell es un pont perfecte.

El 'cata-crack tıme' aprofıtant una ullada de sol...

1 comentari:

Marc ha dit...

ens fa molta pena que també aneu acabant el viatge.. cada cop esteu més aprop de casa, i potser a diferència de nosaltres teniu ganes de tornar...

però... CULLONS QUE BÉ S'ESTÀ DE VIATGE!!!

UNA ABRAÇADA,